makailang beses nilabasan sa sobrang kalibugan

makailang beses nilabasan sa sobrang kalibugan