Ang libog at ang katas mo angel

Ang libog at ang katas mo angel